Vihmaanduri kasutamine

Vihmaandur käivitab tuuleklaasipuhastid automaatselt vastavalt sellele, kui palju vett see tuuleklaasil leiab. Vihmaanduri tundlikkust saab reguleerida parempoolse roolikangi pöördnupuga.
P5-1617 S90 V90-Rain sensor
Parempoolne roolikang.
  1. P5-Icon red circle 1Vihmaanduri nupp
  2. P5-Icon red circle 2Pöördlüliti tundlikkus/sagedus

Kui vihmaandur on aktiveeritud, kuvatakse juhi ekraanil vihmaanduri sümbol P5-1507-Rain sensor symbol.

Vihmaanduri aktiveerimine

Aktiveerides vihmaanduri, peab auto sõitma või süüde peab olema asendis I või II ning klaasipuhasti roolihoob asendis 0 või ühe tõmbe asendis.

Vihmaanduri aktiveerimiseks vajutage vihmaanduri nuppu P5-1507-Rain sensor symbol on the stalk switch.

Klaasipuhastite sisselülitamiseks tõmmake hooba allapoole.

Keerake pöördlülitit tundlikkuse suurendamiseks ülespoole ja tundlikkuse vähendamiseks allapoole. Lisatõmbe tegemiseks lükake pöördlülitit ülespoole.

Vihmaanduri väljalülitamine

Vihmaanduri väljalülitamiseks vajutage nuppu P5-1507-Rain sensor symbol on the stalk switch või valige roolikangiga teine klaasipuhasti programm.

Vihmaandur lülitub automaatselt välja, kui süüteasend on 0 või kui mootor välja lülitatakse.

Vihmaandur lülitub automaatselt välja, kui tuuleklaasi puhastiharjad on teenindusasendis. Vihmaandur aktiveeritakse uuesti, kui teenindusasend välja lülitatakse.

 Oluline

Tuuleklaasi klaasipuhastid võivad auto automaatpesu käigus aktiveeruda ja saada vigastusi. Lülitage vihmaandur välja, kui auto mootor töötab või kui auto elektrisüsteem on süüteasendis I või II. Ekraanil olev sümbol kustub.