Rehvid

Rehvide eesmärk on kanda raskust, tagada hea haardumine teekattega, summutada vibratsioone ja kaitsta ratast kulumise eest.

Rehvid mõjutavad paljuski auto sõiduomadusi. Rehvitüüp, mõõdud, rehvirõhk ja kiirus on autosõitu mõjutavad olulised faktorid.

Autol on rehvid, mille andmed leiate juhipoolsel uksepostil olevalt rehviteabe kleebiselt (esi- ja tagaukse vahel).

 Hoiatus

Vigastatud rehv võib põhjustada auto juhitavuse kadumist.

Soovitatud rehvid

Tarnimise ajal on auto varustatud Volvo originaalrehvidega, mille küljel on tähis VOL1. Need rehvid on auto jaoks täpselt kohandatud. Rehvide vahetamisel peab ka uutel rehvidel heade sõiduomaduste, mugavuse ja kütusekulu tagamiseks olema vastav tähis.

Uued rehvid

P5-1717-XC60-Tire manufacturing week

Rehvid on aeguv toode. Paari aasta pärast hakkavad nad kõvenema ning samal ajal hakkab ka nende haardevõime/omadused järk-järgult halvenema. Seepärast püüa rehvide vahetamisel kasutada võimalikult uusi rehve. See on eriti oluline talverehvide puhul. Numbrikoodi neli viimast numbrit tähistavad tootmise nädalat ja aastat. Tegemist on rehvi DOT-märgistusega (Department of Transportation) ja see märgitakse nelja numbriga, näiteks numbritega 0717. See rehv on valmistatud 2017. aasta 7. nädalal.

Rehvi vanus

Kõiki üle kuue aasta vanuseid rehve tuleb lasta spetsialistil kontrollida isegi siis, kui rehvil ei ole nähtavaid kahjustusi. Rehvid vananevad ja lagunevad isegi siis, kui neid kasutatakse vähe või ei kasutata üldse. Seetõttu võivad nende omadused halveneda. See kehtib kõikide rehvide kohta, mis hilisemaks kasutamiseks alles hoitakse. Välisteks märkideks, mis näitavad rehvi kasutuskõlbmatust, on nt praod või värvimuutused.

Rehvide säästmine

 • Veenduge, et rehvirõhk on õige.
 • Vältige järske kiirendusi, pidurdusi ja kurvide kiiret läbimist.
 • Rehvide kulumine suureneb kiiruse kasvades.
 • Rataste õige joondus on väga oluline.
 • Kui kokkujooks on vale, suureneb rehvide kulumine ja sõidumugavus halveneb.
 • Rehvide pöörlemissuund peab nende kogu kasutusaja jooksul olema sama.
 • Rehvide vahetamisel tuleb kõige suurema mustrisügavusega rehvid paigaldada tagateljele, et vähendada ülejuhitavuse ohtu järsul pidurdamisel.
 • Kui sõidate üle äärekivi või läbi sügava löökaugu, võite rehvi ja/või velgi jäädavalt kahjustada.

Rehvide ümbertõstmine

Rehvide ümbertõstmine pole kohustuslik. Juhtimisvõtted, rehvirõhk, ilmastiku- ja teeolud mõjutavad rehvide vananemis- ja kulumiskiirust. Vale rehvirõhk põhjustab rehvide ebaühtlast kulumist.

Mustrisügavuse erinevuste ja kulumisjälgede tekke vältimiseks tuleks eesmisi ja tagumisi rehve omavahel vahetada. Esimene vahetus tuleks läbi viia u 5000 km (umbes 3100 miili) järel ning seejärel iga 10 000 km (umbes 6200 miili) järel.

Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse, kui turvisemustri jääksügavuse mõõtmise osas tekib küsimusi. Kui rehvid on juba oluliselt erinevalt kulunud (turvisemustri sügavuse erinevus on > 1 mm), tuleb vähem kulunud rehvid paigutada tagateljele. Alajuhitavust on tavaliselt kergem korrigeerida kui ülejuhitavust ning see põhjustab auto liikumise sirgjoonel, erinevalt ülejuhitavusest, mille tõttu auto tagaosa hakkab küljele libisema ja auto võib juhitavuse täiesti kaotada. See on põhjus, miks tagarattad ei tohi kunagi esiratastest varem haarduvust kaotada.

Rataste ja rehvide hoiustamine

Rataste (rehv on veljele paigaldatud) hoiustamisel tuleks need üles tõsta või asetada külili põrandale.

Rehvid, mida pole veljele paigaldatud, tuleks asetada külili või püsti (mitte riputada).

 Oluline

Rehve tuleks hoida jahedas kuivas pimedas kohas (mitte kunagi lahustite, bensiini, õli jne lähedal).

 Hoiatus

 • Volvo velje- ja rehvimõõdud vastavad stabiilsust ja sõiduomadusi puudutavatele rangetele nõuetele. Sobimatu suurusega veljed ja rehvid võivad halvasti mõjutada auto stabiilsust ja juhitavust.
 • Garantii korras ei hüvitata sobimatu kombinatsiooniga velgedest ja rehvidest põhjustatud kahjustusi. Volvo ei vastuta sellisest paigaldusest tingitud surmajuhtumi, kehavigastuse või mis tahes materiaalse kahju eest.
 1. 1 Teatud rehvimõõtude korral võib esineda kõrvalekaldeid.