Automaatse kiiruspiiraja kõrvalekalde muutmine

Automaatse kiiruspiiraja funktsiooni (ASL1) kasutamisel saab määrata erinevad kõrvalekalde astmed. Kõrvalekallet muudetakse samal moel nagu kiiruspiiraja seadistust.

Kui auto järgib näiteks kiiruspiirangut 70 km/h (43 mph), saab juht määrata liikumiskiiruseks nt 75 km/h (47 mph).

P5-1917-Change tolerance for Adjustable Speed Limiter
Funktsiooni nupud ja sümbolid
Vajutage roolirattal nuppu P5-1507-Cruise Control, speed limiter, increase speed symbol 5x3,5 (1), kuni näit 70 km/h (43 miili/h) spidomeetri keskel (2) muutub näiduks 75 km/h (47 miili/h).
Seejärel kasutab auto valitud tolerantsi 5 km/h (4 miili tunnis), kui tuvastatakse 70 km/h (43 miili tunnis) liiklusmärke.

Kõrvalekaldest peetakse kinni niikaua kuni möödutakse kõrgema või madalama väärtusega liiklusmärgist - siis alustab auto märgil määratud kiiruse jälgimist ning kõrvalekalle kustutatakse mälust.

 Märkus

Maksimaalne valitav hälve on +/- 10 km/h (5 mph).
  1. 1 Automatic Speed Limiter