Tankla

Lähima tankla leidmiseks kasutage auto navigatsioonisüsteemi*.

Tankimiseks peatumisel kontrollige autot visuaalselt ja vaadake, kas rehvid on täis, kõik tuled põlevad, klaasipuhastid toimivad, pesuvedelikku on piisavalt jne.

  1. * Lisavarustus/tarvik.