Kaardi seaded

Siin saate määrata, kuidas kaarti navigatsioonisüsteemis* kuvatakse.
SeadedNavigatsioonKaart
Sätteid saab määrata järgmistes piirkondades:
 • Asukoha vorming
 • Kaardi kuvamisvorming
 • Kuva kiiruskaamerad
 • Kuva lemmikud
 • Huvipunkt (POI)

Asukoha vorming

Funktsiooniga Asukoha vorming saab valida, kas praegune asukoht kuvatakse aadressi või koordinaatidena.
 • Aadress
 • Koordinaadid ja kõrgus

Kaardi välimus

Funktsiooniga Kaardi kuvamisvorming saab määrata, kuidas kaardi värvid kuvatakse.
 • Päev ─ heledad värvid.
 • Öö ─ tumedad värvid, mis ei takista öist vaatamist.
 • Automaatne ─ süsteem määrab salongi valguse järgi seadeks Päev või Öö.

Kiiruskaamerad1

Kuva kiiruskaamerad valib, kas kaardil kuvatakse kiiruskaamerate teave.

Eelistused

Määrake, kas kaardil kuvatakse Lemmikud.

Huvipunkt (POI2)

Huvipunkt (POI) abil saab valida, millised huvipunktid tuleks kaardil kuvada. Puudutage sobivat kategooriat, nt „Transport”, ja seejärel valige kuvamiseks kõik või konkreetsed alamkategooriad. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu Tagasi või Sulge.

 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Funktsioon ei ole kõigis riikides saadaval.
 3. 2 Point of Interest