Elektrilise tagaluugi maksimaalse avatuse määramine*

Tagaluugi maksimaalse avatuse reguleerimine, nt selleks, et hõlbustada selle avamist garaažis, kus on vähe ruumi.

Maksimaalse avanemisasendi seadistamiseks

Avage tagaluuk käsitsi − ja peatage see soovitud avatud asendis.
Vajutage ja hoidke all tagaukse allosas asuvat P5-1507 Power Operated Tailgate - close only button nuppu umbes 3 sekundit.
Kostab kaks helisignaali, mis märgivad, et asend on salvestatud.

 Märkus

Väiksemat ava kui pooleldi avatud tagaluuk pole võimalik programmeerida.

Maksimaalse avatuse lähtestamine

Avage tagaluuk käsitsi nii, et see on täies ulatuses avatud.
Vajutage ja hoidke all tagaluugi allküljel asuvat P5-1507 Power Operated Tailgate - close only button nuppu umbes 3 sekundit.
Kostab kaks helisignaali, mis märgivad, et salvestatud asend on tühistatud.

 Märkus

  • Kui süsteem on töötanud pikka aega järjest, lülitub see ülekoormuse vältimiseks välja. Seda saab uuesti kasutada umbes 2 minuti pärast.
  1. * Lisavarustus/tarvik.