Volvo On Calliga* auto ostmine või müümine

Pärast omaniku vahetamist on oluline teenus Volvo On Call tühistada.

Teenuse Volvo On Call kasutamise lõpetamine

Kui sõiduki omanik vahetub, võtke teenuse kasutamise lõpetamiseks ühendust Volvo edasimüüjaga. Edasimüüja tühistab tellimuse ja teenuse ajalugu kustutatakse. Teenuse saab sulgeda ka rakendusega Volvo On Call.

Kui sõiduki omanik vahetub, tuleb kindlasti autosse salvestatud isiklikud sätted ja kasutajaandmed lähtestada tehasesätetele. See toimub läbi keskekraani seadete menüü.

Volvo ID on isiklik ja seda ei pea auto müümisel muutma ega kustutama. Teisalt tuleks tühistada auto omandiõigus ja side rakenduse Volvo On Call ja auto vahel.

Omanikuvahetus riigi muutumisel

Auto ostmisel ja teise riiki importimisel peaks omanik külastama selle riigi edasimüüjat, kus auto osteti. Seejärel tuleks kustutada süsteemidest kõik vastavad kliendiandmed. Auto importimise riigis peaks omanik teenuse Volvo On Call kasutamiseks sealse edasimüüjaga ühendust võtma.

Teenuse Volvo On Call kasutamise alustamine

Rakendusega Volvo On Call kasutatud auto ostmine.

Uus omanik võtab ühendust oma Volvo müügiesindusega, kes kannab tellimuse allesjäänud kasutusaja uuele omanikule üle. Edasimüüja kustutab eelmise omaniku andmed, v.a kui seda juba tehti. Volvo On Call-i teenuse töötamiseks ja eelmisele omanikule Volvo On Call-i teenustele ligipääsu keelamiseks tuleb kontaktandmeid uuendada.

Volvo edasimüüja teavitab uut omanikku autoga seotud teenuse Volvo On Call tellimusest. Uus omanik saab isikliku nelja numbriga PIN-koodi, mida kasutatakse omanikuna (või muu volitatud isikuna) tuvastamiseks ja teatud teenustele juurdepääsuks. Kui omanikul puudub Volvo ID, tuleb see luua, et rakendus Volvo On Call saaks autoga ühenduse luua.

  1. * Lisavarustus/tarvik.