Sõnum keskekraanil

Keskekraanil kuvatavad sõnumid teavitavad või aitavad juhti erinevates olukordades.
P5-1717-HMI refresh-Message in center display
Keskekraani ülavaate sõnumi näidis.

Keskekraanil näidatakse juhi jaoks madalama tähtsusega teateid.

Enamik teateid näidatakse keskekraani olekuribal. Mõne aja möödudes või sõnumiga seonduva toimingu sooritamisel kaob sõnum olekuribalt. Kui sõnum tuleb salvestada, paigutatakse see keskekraani ülavaatesse.

Sõnumite struktuur võib olla erinev ning need võidakse kuvada koos graafika, sümbolite või sõnumiga lingitud funktsiooni aktiveerimise/deaktiveerimise nupuga.

Hüpikteated

Teatud juhtudel näidatakse sõnumit hüpikaknana. Hüpiksõnumid on olekuribal olevatest teadetest tähtsamad ning nende kustumiseks tuleb vajutada kinnitusnuppu või teha nõutud toiming.