Reaalajas liiklusteabe aktiveermine ja deaktiveerimine

Internetiühendusega autos võib juht kasutada reaalajas liiklusteavet1 (RTTI2) navigeerimissüsteemis*.
RTTI aktiveeritakse ja inaktiveeritakse järgmiselt.
Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage NavigatsioonLiiklus.
Valige Liikluse reaalajateave, et RTTI aktiveerida või inaktiveerida (asendab tavapärase liiklusinfo RTTI-ga).
Üks hüpikaken pealkirjaga Tingimused ja üks pealkirjaga Andmete ühiskasutus kuvatakse, kui RTTI-d kasutatakse esimest korda.

Kui auto kaotab RTTI töötamise ajal Interneti-ühenduse, aktiveeritakse automaatselt tavaline liiklusteave. RTTI taasaktiveeritakse internetiühenduse taastumisel.

Rohelise joone väljalülitamine

Probleemideta liiklusvoogu tähistavate roheliste joonte väljalülitamiseks tehke järgmist.

Vajutage ülavaates Seaded.
Valige NavigatsioonLiiklus ja tühistage valik Kuva vaba liiklusvoog.
  1. 1 Kehtib teatud mudelitel.
  2. 2 Real Time Traffic Information
  3. * Lisavarustus/tarvik.