Laadimisolek auto juhi ekraanil

Juhiekraanil on laadimise olek pildi ja tekstina. Teavet näidatakse juhiekraani kogu kasutusaja jooksul.
KujutisTeadeSpetsifikatsioon
P5-XC90H-15w19-Battey charging, indicator in driver display
Laetud: [Aeg] kuvatakse koos laadimiskaablit läbiva pulseeriva sinise valguse animatsiooniga.Laadimine jätkub ning kuvatakse laadimise lõpetamise ligikaudne aeg.
P5-XC90H-15w19-Battey charging, indicator in driver display
Kuvatakse tekst Laadimine lõpetatud. Kuvatakse auto illustratsioon ja laadimispesa LED-märgutuli on roheline.Aku on täielikult laetud.
P5-XC90H-15w19-Battey charging, indicator in driver display
Kuvatakse teade Laadimisviga. Laadimispesa LED-märgutuli on punane.

Tekkis tõrge. Kontrollige auto laadimispesa ja 230 V pesa1 (vahelduvvool) vahel oleva laadimiskaabli ühendusi.

 Märkus

Kui juhiekraani pole teatud aja vältel kasutatud, siis see tuhmub. Ekraani taasaktiveerimiseks tehke üks järgmistest toimingutest.
  • Vajutage piduripedaali
  • Avage uks
  • Lülitage sisse süüteasend I, milleks keerake nuppu START päripäeva ja vabastage see.
  1. 1 Pistikupesa pinge sõltub kasutusriigist.