Rehvirõhu seiresüsteem*

Rehvirõhu seiresüsteem1 annab ühe või mitme rehvi alarõhust juhiekraanil sümboliga märku.
P5-2017-Tire Pressure Monitoring System symbol

See sümbol viitab madalale rehvirõhule. Kontrollige rehvirõhku keskekraanilt rakendusest Auto olek.

Kui süsteemis on rike, siis vilgub rehvirõhu hoiatussümbol umbes ühe minuti ja jääb seejärel põlema.

Süsteemi kirjeldus

Rehvirõhu seiresüsteem mõõdab ABS-süsteemi kaudu rataste pöörlemiskiiruse erinevusi, et tuvastada, kas rehvirõhk on õige. Kui rehvirõhk on liiga madal, siis rehvi ümbermõõt muutub ja selle tulemusel ka pöörlemiskiirus. Süsteem võrdleb rehve omavahel ja teeb kindlaks, kas vähemalt ühe rehvi rõhk on liiga madal.

Rehvirõhu seiresüsteemi üldine teave

Alljärgnevas teabes kasutatakse rehvirõhu seiresüsteemi kohta üldiselt väljendit TPMS.

Igat rehvi, kaasa arvatud varurehvi*, tuleb korra kuus kontrollida. Kontrollimisel peaks rehv olema külm ja rehvirõhk peaks vastama autotootja kleebisel toodud andmetele või rehvirõhu tabeli väärtustele. Kui auto rehvimõõt erineb tootja soovitatust, selgitage välja nende rehvide soovitatud rõhk.

Täiendava ohutussüsteemina on auto varustatud rehvirõhu seiresüsteemiga (TPMS), mis annab teada, kui ühe või mitme rehvi rõhk on liiga madal. Kui madala rehvirõhu sümbol süttib, peatuge ja kontrollige rehve esimesel võimalusel ning täitke rehvid ettenähtud määrani.

Tühjenenud rehviga sõitmine võib põhjustada rehvi ülekuumenemist ja lõhkemist. Madal rehvirõhk suurendab kütusekulu ja lühendab rehvide eluiga, samuti võib see mõjutada auto pidurdusvõimet ja juhitavust. Pange tähele, et TPMS ei asenda regulaarset rehvihooldust. Juht vastutab õige rehvirõhu hoidmise eest, isegi kui rehvirõhk pole langenud nii madalale, et indikaator süttiks.

Auto on varustatud ka TPMS-i süsteemivea indikaatoriga, mis annab teada, kui süsteemis on tõrge. TPMS-i indikaator on kombineeritud madala rehvirõhu indikaatoriga. Kui süsteem tuvastab vea, hakkab juhiekraanil olev sümbol vilkuma ning jääb minuti jooksul põlema. Seda korratakse auto käivitamisel iga kord kuni vea kõrvaldamiseni. Kui sümbol põleb, võib see mõjutada süsteemi võimet madalat rehvirõhku märgata või sellest teada anda.

TPMS-i süsteemiviga võib tekkida mitmel põhjusel, näiteks varuratta kasutamisel või rehvide või rataste vahetusest, mis takistab TPMS-süsteemi tööd.

Kontrollige alati pärast ühe või mitme rehvi vahetamist TPMS-i sümbolit ja veenduge, et uus rehv või ratas ühilduks TPMS-süsteemiga.

Pidage meeles

  • Salvestage alati pärast ratta vahetamist või rehvirõhu muutmist süsteemi uus rehvirõhk.
  • Kui vahetate rehvid teise suurusega rehvide vastu kui tehases paigaldatud, tuleb süsteemi lähtestada, salvestades nende rehvide uue rõhu, et vältida valehoiatusi.
  • Kui kasutatakse varuratast*, ei pruugi rehvirõhu seiresüsteem rehvide erinevuse tõttu korralikult toimida.
  • Süsteem ei asenda rehvide regulaarse kontrollimise ja hoolduse vajadust.
  • Rehvirõhu seiresüsteemi ei ole võimalik välja lülitada.

 Hoiatus

  • Vale rehvirõhu kasutamisel võib juht kontrolli auto üle kaotada.
  • Süsteem ei suuda äkilist rehvikahjustust ette märkida.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)