Hääljuhtimise kasutamine

Hääljuhtimise käivitamine1

P5–1507–Voice control symbol

Käskluste andmiseks hääljuhtimise süsteemi kaudu loote süsteemiga n-ö dialoogi. Vajutage roolil kõnetuvastuse nuppu P5–1507–Voice control button, et süsteem aktiveerida ja häälkäskluste dialoogi alustada. Kui olete nuppu vajutanud, kuulete piiksu ja juhiekraanil kuvatakse hääljuhtimise sümbol.

See näitab, et süsteem alustas kuulamist ja te võite hakata jagama käsklusi. Niipea kui hakkate rääkima, õpib süsteem teie häält tuvastama ja mõistma. Selleks kulub mitu sekundit ja see toimub automaatselt, mis tähendab, et teil pole vaja õppimis käsitsi käivitada.

Pidage meeles järgmist.
 • rääkige pärast tooni tavalisel häälel ja tavalises tempos.
 • Ärge rääkige sellel ajal, kui süsteem vastab (süsteem ei tuvasta sellel ajal käsklusi).
 • Taustamüra vältimiseks salongis sulgege uksed, aknad ja panoraamkatus*.

 Märkus

Kõik süsteemi keeled ei toeta häältuvastust. Need, mis seda teevad, on saadaval olevate süsteemi keelte loetelus P5–1507–Voice control button sümboli abil esile tõstetud. Selle kohta, kust leida teavet, lugege häältuvastuse seadistamise lõigus.

Üldiselt toimib süsteem nii, et see kuulab üldist käsklust, millele järgnevad üksikasjalikumad käsud, mis määravad, mida soovite, et süsteem teeks.

Süsteemi helitugevuse muutmiseks keerake kõne ajal helitugevuse pöördnuppu. Hääljuhtimise ajal saab kasutada teisi nuppe. Süsteemidialoogi ajal muud helid vaigistatakse, mis tähendab, et nuppude abil ei saa heliga seotud funktsioone käivitada.

Hääljuhtimise tühistamine

Hääljuhtimise saab tühistada mitmel moel.
 • Puudutage põgusalt nuppu P5–1507–Voice control button ja öelge „Cancel”.
 • Hoidke pikalt all hääljuhtimise roolinuppu P5–1507–Voice control button, kuni kuulete kaht helisignaali. See peatab häältuvastuse isegi siis, kui süsteem kõneleb.

Hääljuhtimine tühistatakse ka siis, kui te dialoogi ajal ei vasta. Süsteem küsib kõigepealt vastust kolm korda ja kui vastust ei tule, tühistatakse hääljuhtimine automaatselt.

Suhtluse kiirendamiseks ja süsteemi viipade vahelejätmiseks vajutage hääljuhtimise roolinuppu P5–1507–Voice control button. See tühistab süsteemi hääle ja saate anda järgmise käskluse.

Hääljuhtimise näide

Vajutage P5–1507–Voice control button.
Öelge „Call [Eesnimi] [Perekonnanimi] [numbrikategooria]”, nt „Call Robin Smith Mobiil (Mobile)”.
Süsteem valib telefoniraamatust valitud kontakti numbri. Kui kontaktil on mitu telefoninumbrit (nt kodu, töö ja mobiiltelefon), tuleb nimetada õige kategooria.

Käsud/fraasid

Olukorrast sõltumata saab üldiselt kasutada järgmisi käsklusi.
 • "Repeat" - kordab käesoleva dialoogi viimast hääljuhist.
 • "Cancel" ─ dialoogi katkestamine2
 • Help – spikriakna avamine. Süsteem vastab olenevalt olukorrale, taotlusele või näitele.

Konkreetsete funktsioonide (nt telefon ja raadio) käsud on toodud vastavates jaotistes.

Numbrid

Kasutatavast funktsioonist sõltuvalt öeldakse numbrikäske erinevalt.
 • Telefoni- ja sihtnumbreid tuleb öelda ükshaaval eraldi, nt null, kolm, üks, kaks, kaks, neli, neli, kolm (03122443).
 • Majanumbreid võib öelda eraldi või rühmana, nt kaks, kaks või kakskümmend kaks (22). Inglise ja hollandi keele puhul saab öelda numbreid rühmadena, nt kakskümmend kaks, kakskümmend kaks (22 22). Inglise keele puhul saab kasutada sõnu „topelt” või „kolmik”, nt topeltnull (00). Numbreid saab öelda vahemikus 0-2300.
 • Sageduse valimiseks võite öelda „üheksakümmend kaheksa koma kaheksa” (98,8) või „sada neli koma kaks” (104,2).

Kiirus ja kordusrežiim

Kui süsteemi kõne on liiga kiire, saab seda muuta.

Võite lubada kordusrežiimi, et süsteem kordaks teie öeldut.

Kiiruse muutmine või kordusrežiimi sisse või välja lülitamine

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage SüsteemHääljuhtimine ja valige seadistused.

 • Korda häälkäsklust
 • Kõne kiirus
 1. 1 Kehtib teatud mudelitel.
 2. * Lisavarustus/tarvik.
 3. 2 Pange tähele, et see peatab dialoogi vaid siis, kui süsteem ei kõnele. Selleks vajutage pikalt nuppu P5–1507–Voice control button, kuni kostab kaks piiksu.