Auto kaugkäivitamine rakendusega Volvo On Call*1

Auto kaugkäivitus2 võimaldab teil kasutada rakendust Volvo On Call auto kaugkäivitamiseks, et selle kliimat enne kasutamist seadistada (jahutada või soojendada).
Auto käivitamisel veenduge, et auto asub kohas, kus seda on võimalik käivitada vastavuses kohalike keskkonnaeeskirjade ja -seadustega. Autouksed peavad olema lukustatud ja käigukast peab olema seatud parkimisasendisse.
Liikuge vahelehele Kodu (Home).
Valige Kaugkäivitus.
Seadistage aeg, kui kaua peaks auto pärast käivitamist töötama (soojendamiseks/jahutamiseks).
Puudutage Start ja identifitseerige ennast, kasutades oma telefoniluku meetodit, nt. PIN-kood, parool, muster, TouchID või FaceID.
Auto käivitub ja tuled vilguvad lühidalt ning seejärel pikemalt.
Funktsioon aktiveerub (aeg varieerub olenevalt mobiilseadme ja auto vahelisest signaalitugevusest).

Auto saab rakenduse Volvo On Call selle funktsiooniga kaks korda järjest aktiveerida, seejärel tuleb auto aktiveerida võtmega enne, kui seda saab uuesti rakenduse funktsiooniga teha.

Auto kaugkäivitus aktiveerib ka sellised funktsioonid nagu istmesoojendus, tahavaate- ja küljepeeglite ja tagaakna soojendus.

Mida auto kaugkäivitamisel silmas pidada

Enne funktsiooni kasutamist peavad olema täidetud järgmised nõuded:

 • Auto on lukustatud.
 • Autovõtmed ei ole autos.
 • Mootoriruumi kaas on lukustatud.
 • Auto on pargitud ja käigukasti hoob on parkimisasendis.
 • Mootor ei tööta.
 • Auto on järelevalve all.
 • Autos või selle ümber ei ole inimesi ega loomi.
 • Auto ei ole pargitud suletud alas/piirkonnas, kus puudub piisav ventilatsioon.
 • Inimesed, kes puutuvad autoga otseselt kokku (nt hooldustööd tegevad isikud müügiesinduses või auto läheduses mängivad lapsed), ei ole ohustatud.
 • Seaduse järgi on funktsiooni kasutamine lubatud määratud ajal.

Süsteem kontrollib enne auto käivitamist ka järgmist.

 • Mootori seisukord on OK (puuduvad kriitilised veakoodid).
 • Piisav kütusetase (üle 8 liitri, (2,11 USA gallonit)).

Kasutussoovitused leiate ka Volvo On Call-rakendusest.

 Märkus

Ohutuse mõttes ei ole võimalik autoga pärast rakendusega Volvo On Call kaugkäivitamist sõitu alustada. See funktsioon on aktiivne, kuni vajutate piduripedaali alla ja keerate süütenuppu.

 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Saadaval teatud riikides.
 3. 2 Kehtib ainult autodele, millel on automaatkäigukast ja nende saadavus võib turust sõltuvalt varieeruda.

Seotud dokumendid