Tagaluugi lukust avamine võtmeta*

Võtmeta lukustamise ja lukust avamise korral piisab lukust avamiseks sellest, kui pagasiruumi käepidemel kummist surveplaati kergelt vajutada.

 Märkus

Selleks, et lukust avamine töötaks, peab üks auto kaugjuhtpultidest olema tööulatuses auto taga.
P5-1817-V60-Tailgate handle

Tagaluugil on elektriline lukk.

Avamine
Vajutage õrnalt kummiga kaetud surveplaati tagaluugi käepideme all.
Lukk vabastatakse.
Tõstke välimist käepidet tagaluugi avamiseks.

 Oluline

  • Pakiruumi luku avamiseks tuleb rakendada minimaalset jõudu – vajutage lihtsalt kergelt kummiga kaetud paneelile.
  • Ärge tõstke kummiga kaetud paneelist pakiruumi avamisel – kasutage tõstmiseks käepidet. Liiga suure jõu rakendamine võib kahjustada paneeli all olevaid elektrikontakte.

Peale selle on võimalik tagaluuki lukust avada käte abita, kasutades jalaliigutust tagumise põrkeraua all; vt eraldi jaotist.

 Hoiatus

Ärge sõitke avatud tagaluugiga! Pakiruumi kaudu võib autosse tungida mürgiseid heitgaase.
  1. * Lisavarustus/tarvik.