Funktsiooni Pilot Assist* ja sõiduraja hoidmise abifunktsiooni erinevused

Pilot Assist on mugav funktsioon, mis võib aidata teil hoida autot õigel sõidurajal ja säilitada ohutut pikivahet eesolevate sõidukitega. Sõiduraja hoidmine1 on funktsioon, mis võib sarnaselt teatud olukordades aidata vähendada võimalust, et auto liigub kogemata sõidurajalt välja.

Pilot Assist

Pilot Assist saab aidata sõita sõiduraja märgistuste vahel ning hoida eelseatud kiirust ja ajavahet eesoleva autoga. See funktsioon võib aidata ka hoida sõidurajal sobivat kohta, kasutades sõiduraja märgistusi.

Mida Pilot Assist teeb?

  • Saab aidata hoida auto õigel sõidureal, abistades teatud tingimustes roolimisega.
  • Süsteem võimaldab hoida eelmääratud kiirust või pikivahet ees liikuva sõidukiga kiirendamise ja pidurdamise teel.

Kuidas ma tean, kas Pilot Assist toimib?

Juhiekraanil kuvatavad sümbolid näitavad, kas funktsioon toimib.

Kui rooli sümbol on hall, siis Pilot Assist töötab, aga ei paku roolimisabi.

Kui rooli sümbol on roheline, siis Pilot Assist töötab ja pakub roolimisabi.

P5-1846-Pilot assist grey and green steering wheel
P5-Icon gray box 2Kui rooli sümbol juhiekraanil on roheline, aitab Pilot Assist teil roolida.

Sõidurajaabi

Sõiduraja hoidmise abifunktsioon1 saab pakkuda roolimisabi ja/või hoiatusi, kui sõiduk hakkab tahtmatult sõidurajalt väljuma. Funktsioon toimib kiirusvahemikus 65-200 km/h (40-125 mph) ja selge reamärgistusega teedel.

Mida sõiduraja hoidmise abifunktsioon teeb?

  • Sõiduraja hoidmise abifunktsioon saab juhtida auto rajale tagasi ja/või hoiatada helisignaali või rooli vibratsiooniga.

Kuidas ma tean, kas sõiduraja hoidmise abifunktsioon toimib?

Juhiekraanil kuvatavad sümbolid märgivad funktsiooni olekut.

P6-1846-Lane Keeping Aid symbol grey

Juhiekraanil kuvatav hall sümbol märgib, et funktsioon töötab, aga LKA tingimused pole täidetud.

P6-1846-Lane Keeping Aid symbol white

Juhiekraanil kuvatav valge sümbol märgib, et LKA tingimused on täidetud ja funktsioon toimib.

P6-1846-Lane Keeping Aid symbol orange

Juhiekraanil kuvatav oranž sümbol märgib, et LKA pakub roolimisabi sõidureale naasmiseks ja/või hoiatab helisignaali või rooli vibreerimisega.

 Hoiatus

Juht vastutab sõiduohutuse eest. Enne selle funktsiooni kasutamist soovitatakse juhil lugeda kõiki kasutusjuhendi jaotiseid selle funktsiooni kohta.

 Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Lane Keeping Aid