Raadiojaamade otsing

Raadio loob automaatselt loendi tugeva signaali jaamadest.
P5-1717-Radio library search

Otsitavad parameetrid olenevad valitud sagedusribast.

  • FM – raadiojaam, žanr ja sagedusriba.
  • DAB* – ansamblid ja jaamad.
Vajutage Teek.
Vajutage P5–1507–Symbol-Magnifying glas.
Avaneb klahvistikuga otsingukuva.
Otsinguks sisestage märgusõnad.
Otsimine toimub iga tähemärgi sisestamisel ning tulemusi näidatakse kategooria järgi.

Jaama otsing käsitsi

P5-1717-Radio manual tuning

Käsitsi otsimine võimaldab otsida ja häälestada jaamasid, mida pole automaatselt koostatud piirkonna tugevaimate signaalidega jaamade loendis.

Kui valite jaama käsitsi otsingu, ei muutu halva vastuvõtusignaali korral raadiosagedusala enam automaatselt.

Vajutage Käsitsi häälestus, tõmmake hooba või vajutage P5-1717-Rewind symbol või P5-1717-Fast forward symbol. Pika vajutuse korral hüppab otsing järgmise sagedusribas saadaoleva jaama juurde. Kasutada võib ka rooli parempoolset klahvistikku.
  1. * Lisavarustus/tarvik.