Teenuste üldtingimused

Volvo pakub teenuseid, mis aitavad täiendada auto turvalisust ja mugavust.

Nende teenuste hulka kuuluvad näiteks abi hädaolukorras ning navigatsiooni- ja hooldusteenused.

Enne teenuste kasutamist lugege kindlasti saidilt volvocars.com teenuste kasutustingimusi puudutavat tugiinfot.