Eelsoojenduse käivitamine ja väljalülitamine

Eelsoojendus kütab või jahutab võimaluse korral salongi enne sõitmist. Selle funktsiooni saab käivitada otse keskekraanilt või mobiiltelefoni abil.

Autost käivitamine ja väljalülitamine

P5-1507-Icon-settings-climate
Avage keskekraanilt kliimavaade, vajutades sümbolit kliimarea keskel.
Valige vahekaart Parkimiskliima.
Näidake vastava funktsiooni märkeruutudega, kas eelsoojenduse ajal istme- ja roolisoojendus aktiveeritakse või mitte.

Vajutage Käivita eelkond. ja puhastamine.

Eelsoojendus lülitatakse sisse/välja ja nupu märgutuli süttib/kustub.

 Märkus

Prekonditsioneerimine on saadaval ainult siis, kui auto on ühendatud pistikupesaga.1 Laadimisjaam, mis ei ole taimeri tõttu pidevalt aktiivne, võib põhjustada eelkonditsioneerimise ebaõnnestumise.

Kui auto ei ole pistikupesaga ühendatud, saab siiski sooja ilma puhul lühikest aega salongi jahutada, kui lülitada eelkonditsioneerimine otse sisse.

 Märkus

Reisijateruumi eelsoojendusfunktsiooni kasutamise ajal peavad auto uksed ja aknad olema suletud.

 Märkus

Eelpuhastus* algab automaatselt pärast eelsoojenduse lõppu.

 Hoiatus

Ärge kasutage eelsoojendust järgmistel juhtudel2.

  • Ventileerimata siseruumides. Kütteseadme käivitamisel võivad eralduda heitgaasid.
  • Plahvatusohtlikes piirkondades ja kergesti süttivate materjalide läheduses. Kütus, gaas, pikad rohulibled, saepuru jne võib süttida.
  • Kui kütteseadme väljalaskesüsteem võib olla ummistunud. Näiteks parempoolsesse rattakoopasse ulatuv sügav lumi võib kütteseadme ventilatsiooni ummistada.

Pidage meeles, et eelsoojenduse võib käivitada taimer, mille saab pikka aega ette seadistada.

Käivitamine rakendusest

Eelkonditsioneerimise alustamist ja teavet valitud sätete kohta saab hallata seadmest, millel on Volvo On Call* rakendus. Eelkonditsioneerimine soojendab või jahutab salongi (auto kliimaseadme abil) kuni mugava temperatuuri saavutamiseni.

Salongi saab eelkonditsioneerida ka mootori kaugkäivitusfunktsiooniga (Engine Remote Start – ERS)3 rakenduse Volvo On Call* kaudu.

  1. 1 Ei kehti kütusel töötava lisakütteseadme korral.
  2. * Lisavarustus/tarvik.
  3. 2 Kehtib kütusel töötava soojendi korral.
  4. 3 Teatud riikides.