Telefon

Bluetooth-funktsiooniga telefoniga saab luua auto sisseehitatud vabakäesüsteemiga juhtmevaba ühenduse.

Audio- ja meediasüsteem toimib käed-vabad süsteemina, võimalusega juhtida eemalt mitmeid telefoni funktsioone. Telefoni saab siiski enda klahvide abil kasutada, isegi kui see on autoga ühendatud.

Kui telefon on autoga ühendatud ja Interneti-ühendus on loodud, saab seda kasutada kõnede tegemiseks, sõnumite saatmiseks/vastuvõtmiseks, meediumi juhtmevabaks taasesitamiseks ja Interneti-ühenduse jaoks.

Telefoni kasutatakse keskekraanilt, aga ka häältuvastussüsteemi ja rakendusemenüü kaudu, mille saab avada rooli parempoolse klahvistikuga.

Ülevaade

P5–1717–V426-Phone introduction
  1. P5-Icon red circle 1Mikrofon.
  2. P5-Icon red circle 2Telefon.
  3. P5-Icon red circle 3Telefoni kasutamine keskekraanilt.
  4. P5-Icon red circle 4Klahvistik telefoni funktsioonide kasutamiseks, mis kuvatakse juhiekraanil, ja hääljuhtimine.
  5. P5-Icon red circle 5Juhi ekraan.