Lisasoojendi automaatse sisselülitumise aktiveerimine ja inaktiveerimine

Lisasoojendi aitab sõitmise ajal soojendada salongi ja mootorit.

Lisasoojendi automaatset käivitumist saab sisse ja välja lülitada.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage Kliima.
Täiendava soojenduse automaatse käivitamise aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks valige Lisasoojendi.

 Märkus

Volvo soovitab, et lühikeste vahemaade läbimisel oleks lisakütteseadme automaatne käivitamine välja lülitatud.1

 Märkus

Kui abikütteseadme automaatse käivitamise funktsioon on välja lülitatud, ei pruugi salongis mugav olla, sest kliimaseadmel ei ole elektrimootori kasutamisel soojusallikat.
  1. 1 Kehtib kütusel töötava soojendi korral.

Seotud dokumendid