Automaatpesu

Auto tuleb enne automaatpesu selleks ette valmistada. Järgige hoolikalt juhiseid selle kohta, kuidas autot enne pesu ja pesu ajal käsitseda.

Automaatpesu võib olla lihtne ja kiire viis auto puhastamiseks, kuid see ei ulatu auto kõigi regulaarset puhastamist vajavate osadeni. Volvo soovitab kasutada lisaks automaatpesule ka käsipesu.

 Märkus

Täiesti uue auto korral vältige esimeste kuude jooksul selle automaatpesulas pesemist. See laseb värvkattel täielikult kõvastuda.

Ettevalmistused enne pesemist

Automaatpesulas, kus auto läbi pesula veetakse, on oluline lülitada välja need funktsioonid, mis takistavad auto rataste vabalt veeremist.

  • Kaitske või eemaldage väljaulatuvad osad, nt. lisatuled ja antennid.
  • Veenduge, et automaatse vihmaanduri funktsioon on deaktiveeritud. Tuuleklaasipuhastid tuleb kahjustuste vältimiseks auto pesemise ajaks välja lülitada.
  • Seismise ajal lülitage tunnelkonsoolis asuva nupu P5/P6-1917-All-Auto hold button abil välja automaatpidurdamise funktsioon.
  • Deaktiveerige automaatse seisupiduri funktsioon, kasutades keskekraani sätteid.

Pesemise ajal

 Oluline

Hoidke aknad, uksed ja tagaluuk kogu pesutsükli ajal suletud.

Kui autol on võtmeta lukustamise ja lukustuse avamise süsteem, siis*:

Võtke võti välja aja hoidke seda pesutsükli ajal auto esiosas. See vähendab juhuslikust nupuvajutusest tingitud tagaluugi tahtmatu avamise riski või võtme valesti tuvastamist autost väljaspool.

Sõitke autopesulasse ja peatuge ettenähtud kohas.
Valige käigukangi asend N.
Auto süüte asendisse 0 lülitamiseks keerake tunnelkonsoolis asuvat käivitusnuppu mõneks sekundiks päripäeva.
Mootor lülitub välja, kuid auto rattad saavad vabalt veereda.

Auto liigub läbi automaatpesula.

Turvavöö peab kogu pesutsükli ajal kinnitatud olema.

Ärge unustage enne auto pesemist tehtud muudatused lähtestada.

Pärast pesemist

Sõidu ajal vajutage korraks õrnalt piduripedaali, kuna piduri hõõrdkatted said pesu ajal märjaks. See aitab pidureid hõõrdumise abil soojendada, need kuivavad kiiremini ja väheneb korrosioonioht.

 Hoiatus

Pärast auto pesemist testige alati jalgpidurit ja seisupidurit, et nende funktsioon taastuks.
  1. * Lisavarustus/tarvik.