Parkimisabi kaamera*

Parkimisabi kaamera (PAC1) võib aidata juhil kitsastes kohtades manööverdada. Takistustest annab märku keskekraanil olev kaamerakujutis ja graafika.

Parkimisabi kaamera on abifunktsioon, mis aktiveeritakse automaatselt tagurpidikäigu valimisel või käsitsi keskekraanilt.

P5+6-1817 - Park Assist Camera, rear view with lines
Kaameravaate näide.
 1. P5-Icon red circle 1Suumi2 - suumib sisse/välja
 2. P5-Icon red circle 2360°-vaade* – aktiveerib/inaktiveerib kõik kaamerad.
 3. P5-Icon red circle 3PAS3 – aktiveerib/desaktiveerib parkimisabiandurid
 4. P5-Icon red circle 4Jooned – aktiveerib/inaktiveerib parkimise abijooned.
 5. P5-Icon red circle 5Veotiis* – aktiveerib/inaktiveerib haakekonksu parkimise abijooned*4.
 6. P5-Icon red circle 6CTA* – aktiveerib/inaktiveerib funktsiooni Cross Traffic Alert.

Objektid/takistused võivad ekraanil kuvatust asuda autole lähemal.

 Hoiatus

 • Kaamera parkimisanduritel on pimealasid, kus olevaid takistusi ei tuvastata.
 • Olge eriti ettevaatlik, kui auto lähedal on inimesi ja loomi.
 • Pidage meeles, et parkimisel võib auto esiosa liikuda vastutuleva liikluse suunas.

 Hoiatus

 • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
 • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
 • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Park Assist Camera
 3. 2 Parkimise abijooned lülitatakse sisse suumimisel välja.
 4. 3 Park Assist System
 5. 4 Pole saadaval kõikide mudelite jaoks ja kõikidel turgudel.