Aktiivse parkimisabi piirangud*

Aktiivse parkimisabi PAP1 funktsioon ei suuda igas olukorras kõike tuvastada ja võib seetõttu toimida piiratult.

Juht peab olema teadlik järgmistest aktiivse parkimisabi piirangutest.

 Hoiatus

 • Kaamera parkimisanduritel on pimealasid, kus olevaid takistusi ei tuvastata.
 • Olge eriti ettevaatlik, kui auto lähedal on inimesi ja loomi.
 • Pidage meeles, et parkimisel võib auto esiosa liikuda vastutuleva liikluse suunas.

 Oluline

Parkimismanöövri arvutustes ei võeta arvesse objekte, mis asuvad anduri tuvastusalast kõrgemal. Seetõttu võib funktsioon põhjustada auto sisenemise parkimisalasse liiga vara – sel põhjusel tuleb selliseid parkimisalasid vältida.

Parkimine on katkestatud

Parkimisjada katkestatakse järgmistel juhtudel:
 • kui juht puudutab rooliratast
 • sõiduki liiga suure liikumiskiiruse korral – üle 7 km/h (4 mph)
 • kui juht vajutab keskekraanil Tühista
 • ABS-i või elektroonilise stabiilsuskontrolli rakendumisel, näiteks kui ratas kaotab märjal teel haakumise
 • kiirustundliku roolimistakistuse servomootor töötab vähendatud võimsusega, nt jahutamine ülekuumenemise korral.
 • Kui parkimisandurid tuvastavad parkimisel kavandatud teel auto eest või taga sõiduki või jalakäija, pidurdub auto automaatselt seisma.

Võimaluse korral teavitatakse juhti parkimise katkestamise põhjusest keskekraanil.

 Oluline

Teatavatel juhtudel ei suuda funktsioon parkimiskohti leida – selle üks põhjus võib olla, et andureid häirivad välised heliallikad, mille ultrahelisagedus on sama, mida kasutab ka süsteem.

Sellised allikad võivad näiteks olla helisignaalid, märjad rehvid asfaldil, pneumopidurid ja mootorrataste müra vms.

 Märkus

Andureid kattev pori, jää ja lumi vähendab nende funktsiooni ja võib mõõtmist takistada.

Juhi vastutus

Juht peab võtma arvesse, et see funktsioon on vaid abisüsteem – mitte eksimatu ja täisautomaatne funktsioon. Seega peab juht olema valmis automaatse parkimise peatama.

Parkimise ajal peab silmas pidama ka muid asjaolusid, näiteks:
 • Juht peab alati määrama kindlaks, kas funktsiooni valitud koht sobib parkimiseks.
 • Ärge kasutage funktsiooni, kui on paigaldatud lumeketid või varuratas.
 • Ärge kasutage funktsiooni, kui autole laaditud objektid ulatuvad autost välja.
 • Tugevas lume- või vihmasajus võib süsteem parkimiskohta valesti mõõta.
 • Parkimiskoha otsimisel ja mõõtmisel ei pruugi funktsioon märgata sügaval parkimiskohal olevaid esemeid.
 • Parkimiskohad kitsal tänaval ei pruugi sobida, sest manööverdusruumi on liiga vähe.
 • Kasutage heakskiidetud rehve2 õige rehvirõhuga, sest see mõjutab funktsiooni võimet autot parkida.
 • Funktsioon võtab aluseks pargitud sõidukite praeguse asukoha – kui need on halvasti pargitud, on oht kahjustada auto rehve ja velgi vastu äärekive.
 • Kui parkimistaskus on mõni auto teistest rohkem väljaspool, siis võidakse parkimiskohad vahele jätta või neid valesti pakkuda.
 • Funktsioon on ette nähtud parkimiseks sirgetel tänavatel, mitte järskudes kurvides. Seetõttu tuleb veenduda, et sõiduk paikneks funktsiooniga võimaliku parkimiskoha mõõtmise ajal parkimiskohaga paralleelselt.
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Park Assist Pilot
 3. 2 „Ettenähtud rehvid“ tähendavad samatüübilisi ja samadega mõõtudega rehve, mis on autole tehase poolt paigaldatud.