HomeLink®*1 programmeerimine

Järgige neid juhiseid HomeLink®-i programmeerimiseks, tehtud programmeerimiste lähtestamiseks või üksikute nuppude uuesti programmeerimiseks.

 Märkus

Teatavates sõidukites tuleb enne HomeLink®-i programmeerimist või kasutamist lülitada süüde tarvikute asendisse (ACC). Võimaluse korral paigaldage uued patareid kaugjuhtimispulti, mille HomeLink®-iga asendate, selle kiiremaks programmeerimiseks ja raadiosignaali paremaks edastamiseks. HomeLink®-i nupud tuleb enne programmeerimist lähtestada.

 Hoiatus

HomeLink®-i programmeerimisel võib programmeeritav garaažiuks või värav aktiveeruda. Seega veenduge, et ukse või värava läheduses pole selle programmeerimise ajal kõrvalisi isikuid. Auto peab seisma garaažiukse avaja programmeerimise ajal väljaspool garaaži.

Suunake kaugjuhtimispult programmeeritava HomeLink®-nupu poole ja hoidke seda nupust ligikaudu 2-8 cm (ligikaudu 1–3 tolli) kaugusel. Ärge katke kinni HomeLink®-i märgutuld.

Märkus. Mõne kaugjuhtimispuldiga saab HomeLink®-nuppu programmeerida 15–20 cm (ligikaudu 6–12 tolli) kauguselt. Programmeerimisprobleemide korral pidage seda meeles.

Vajutage ja hoidke all mõlemat kaugjuhtimispuldi nuppu ja HomeLink®-i jaoks programmeeritavat nuppu.
Ärge vabastage nuppe enne, kui märgutuli pole lülitunud aeglaselt vilkumiselt (umbes kord sekundis) kiiresti vilkumisele (umbes kümme korda sekundis) või pole põlema jäänud.

Kui märgutuli põleb pidevalt: annab märku, et programmeerimine on lõppenud. Aktiveerimiseks vajutage programmeeritud nuppu kaks korda.

Kui märgutuli vilgub kiiresti: HomeLink®-ile programmeeritaval seadmel võib olla turvafunktsioon, mis eeldab lisatoiminguid. Kontrollige, vajutades programmeeritud nuppu kaks korda, et näha, kas programmeerimine toimib. Vastasel korral minge järgmiste sammude juurde.

P5-1507 HomeLink Learn button
Tuvastage garaažiukse vms vastuvõtja õppimisnupp2. Tavaliselt asub see vastuvõtjal antenniklambri lähedal.
Vajutage vastuvõtja õppimisnuppu üks kord. Programmeerimine tuleb sooritada 30 sekundi jooksul alates nupu vajutamisest.
Programmeerimiseks vajutage soovitud HomeLink®-i nuppu ja vabastage see. Korrake vajutamist/allhoidmist/vabastamist veel kord, olenevalt vastuvõtja mudelist ka kolmas kord.
Programmeerimine peaks olema nüüd lõpetatud ning garaažiuks, värav vm seade programmeeritud nupu vajutamisel aktiveeruma.

Kui programmeerimisel ilmneb probleeme, võtke ettevõttega HomeLink® ühendust aadressil homelink.com või helistage numbril 00 8000 466 354 65 (või tasulisel numbril +49 6838 907 277)3.

Üksiknuppude uuesti programmeerimine

HomeLink® -i üksiknupu ümberprogrammeerimiseks toimige järgmiselt:
Vajutage soovitud nuppu ja hoidke seda all umbes 20 sekundit.

Kui indikaatortuli HomeLink®-il hakkab aeglaselt vilkuma, saab programmeerimist tavapäraselt jätkata.

Märkus. Kui ümber programmeeritavat nuppu ei programmeerita uuele üksusele, jätkatakse eelnevalt salvestatud programmi kasutamist.

HomeLink® -i nuppude lähtestamine

HomeLink®-i nuppe on võimalik lähtestada vaid kõiki korraga, mitte iga nuppu eraldi. Üksikuid nuppe saab vaid uuesti programmeerida.

Vajutage ja hoidke all HomeLink®-i välimisi nuppe (1 ja 3) umbes 10 sekundit.
Kui indikaatortuli ei põle enam püsivalt, vaid hakkab vilkuma, on nupud lähtestatud ja uuesti programmeerimiseks valmis.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Kehtib teatud mudelitel.
  3. 2 Nupu märgistus ja värvid on tootjatel erinevad.
  4. 3 Pange tähele, et tollivaba number ei pruugi operaatorist olenevalt saadaval olla.