Volvo On Call*-tellimuse pikendamine

Volvo On Call-i tellimuse pikendamisel või taasaktiveerimisel1 võite valida erinevaid perioode.

Pikenduse saab osta1

  • rakenduses Volvo On Call;
  • volitatud Volvo edasimüüja kaudu;
  • veebist store.volvocars.com kaudu. Veenduge, et teil oleks auto VIN-kood käepärast2.

Tellimuse pikendamine rakenduse Volvo On Call kaudu

Liikuge vahelehele Auto.
Valige Sõidu andmed.
Vajutage Uuenda valikus Volvo On Call tellimus.
Teid suunatakse lehele, kus saate tellimust pikendada.

 Märkus

Kui soovite pikendada tellimust pärast tellimuse aegumist, peate selleks pöörduma edasimüüja poole, sest edasimüüja peab rakenduse Volvo On Call uuesti aktiveerima, pärast mida saate jätkata teenuste kasutamist. Võidakse nõuda lisatasu. Seepärast pikendage tellimust teenuste katkestamata kasutamiseks enne tellimuse aegumist. Tellimust pikendatakse selle aegumiskuupäevast alates.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Saadaolevad võimalused võivad riigiti erineda.
  3. 2 Vehicle Identification Number (VIN)