Oluline teave tarvikute ja lisavarustuse kohta

Tarvikute ja lisavarustuse ebaõige ühendamine ja paigaldamine võib kahjustada auto elektrisüsteemi.

Soovitame väga Volvo omanikel paigaldada vaid Volvo heaks kiidetud originaalvaruosasid ning varuosasid paigaldada vaid koolitatud ja kvalifitseeritud Volvo hooldustehnikutel. Mõni varuosa toimib vaid siis, kui auto arvutisüsteemi on paigaldatud vastav tarkvara.

Kasutusjuhendis kirjeldatud seadmeid ei pakuta kõikidele autodele – erinevused tulenevad turgude eripäradest ning kehtivatest riiklikest või kohalikest õigusaktidest.

Kasutusjuhendis kirjeldatud lisavarustus või tarvikud on tähistatud tärniga. Kui tekib küsimus, missugune on standard-, lisa- või erivastust, konsulteeri Volvo edasimüüjaga.

 Hoiatus

Juht vastutab alati auto ohutu kasutamise ning kohaldatavate õigusnormide ja määruste järgimise eest.

Lisaks on oluline autot hooldada Volvo soovituste, kasutusjuhiste ning teenindus- ja garantiiraamatu järgi.

Kui ekraaniteave erineb trükitud kasutusjuhendist, siis tuleb alati tähtsamaks pidada trükitud kasutusjuhendit.