Käigukangilukustus

Käigukangilukk takistab automaatkäigukastis käikude juhuslikku vahetumist.

Automaatne käigukangilukustus

Automaatsel käigukangilukustusel on spetsiaalsed ohutussüsteemid.

Seisuasendist - P või neutraalasendist - N

Käigukangi asendist P või N teise käiguasendisse viimiseks tuleb piduripedaal alla vajutada ja süüteasend peab olema II. Mõne käigukangi variandi korral peab mootor töötama.

Kui käigukang on asendis N ja auto on vähemalt 3 sekundit seisnud (olenemata sellest, kas mootor töötab), lukustub käigukang.

Juhiekraanil olev teade

Kui käigukang on lukustatud kuvatakse juhiekraanil vastav teade nt Käigukang Vajutage käigukangi aktiv. piduripedaali.

Käigukang ei ole mehaaniliselt lukustatud.