Käivitusaku ülekoormus

Suur voolutarve, ilma et auto saaks käivitusakut laadida, põhjustab madalat laetuse taset (SoC) ning mõned elektrilised funktsioonid võivad olla piiratud või välja lülitatud. Kui laetuse olek (SoC) kahaneb teatud piirist allapoole, siis ei ole autot enam võimalik ilma abiaku või välise laadija abita käivitada.

Voolutarbe vähendamiseks on mitmeid meetmeid. Väldi väljalülitatud mootoriga süüteasendi II kasutamist. Selle asemel kasutage süüteasendit I - mis tarbib vähem voolu. Ärge kasutage funktsioone, mis kasutavad palju energiat siis, kui autoga ei sõideta. Näiteid sellistest funktsioonidest:

  • salongi ventilaator
  • esituled
  • tuuleklaasipuhasti
  • helisüsteem
  • lisatarvikud, mis autos aktiveeritakse.

Kui käivitusaku pinge on madal, kuvatakse juhiekraanil teade. Energiasäästufunktsioon lülitab välja teatud funktsioonid või vähendab teatud funktsioone, nt salongi ventilaator ja helisüsteem.

Sel juhul tuleb aku laadimiseks mootor käivitada ja seda vähemalt 15 minutit töös hoida – käivitusakut laetakse sõidu ajal tõhusamalt kui seistes ja mootori tühikäigul töötades.

Kui aku laetuse tase (SoC) on jätkuvalt väga madal või täiesti tühi ka pärast vastavate meetmete tarvitusele võtmist, siis tuleb lasta autot teeninduses kontrollida – soovitame volitatud Volvo teenindust.

 Märkus

Tugevvoolu käivitamine võib põhjustada aku mahutavuse vähenemist alla lubatud taseme, mis piirab ajutiselt start/stop funktsiooni. Seejärel käivitub mootor automaatselt ilma, et juht jalga piduripedaalilt tõstaks.

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?