Wi-Fi -võrgu eemaldamine

Eemaldab võrgu, mida enam kasutada ei soovita.
Vajutage ülavaates Seaded.
Minge menüüsse SideWi-FiSalvestatud võrgud.
Puudutage katkestatava võrguühenduse kõrval Unusta.
Kinnitage valikut.
Auto ei loo edaspidi enam võrguühendust automaatselt.

Kõigi võrkude eemaldamine

Tehasesätetele lähtestamisel saab kõik võrgud korraga eemaldada. Pidage meeles, et kõik kasutajaandmed ja süsteemiseaded lähtestatakse tehaseseadetele.