Auto Internetiga ühendamine automodemi (SIM-kaardi) abil

Interneti-ühenduse saab luua automodemi ja isikliku SIM-kaardi (P-SIM) abil*.

Rakendusega Volvo On Call autod kasutavad teenuste jaoks automodemiga Interneti-ühendust.

P5-1817-S60/V60/XC60 SIM card placement

Sisestage isiklik SIM-kaart kõrvalistuja küljel põrandal olevasse hoidikusse.

Pange tähele, et auto kaardilugeja kasutamiseks läheb tarvis mini-SIM-kaarti.

Vajutage ülavaates Seaded.
Vajutage SideAuto modemi Internet.
Sisse- või väljalülitamiseks tähistage või tühjendage funktsiooni Auto modemi Internet märkeruut.
Kui kasutasite mõnd muud ühendusallikat, siis kinnitage ühenduse muutmise valik.
Sisestage SIM-kaardi PIN-kood.
Auto loob võrguga ühenduse.

 Märkus

Pange tähele, et P-SIM-i kaudu Interneti-ühenduse jaoks kasutataval SIM-kaardil ei tohi olla sama telefoninumber kui telefonis kasutataval SIM-kaardil. Kui seda nõuet eiratakse, ei ole võimalik kõnesid õigesti telefoni suunata. Seetõttu kasutage Interneti-ühenduse jaoks eraldi telefoninumbriga SIM-kaarti või andmekaarti, mis ei tegele telefonikõnedega ega saa seega telefoni funktsiooni segada.
  1. * Lisavarustus/tarvik.