Püsikiirusehoidja ooterežiim

Kiiruspiiraja (CC1) saab välja lülitada ja ooterežiimi seada. See võib toimuda juhi sekkumisel või automaatselt.

Ooterežiim tähendab, et funktsioon valitakse juhiekraanil, aga seda ei aktiveerita. Sellisel juhul ei reguleeri püsikiirusehoidja kiirust.

Ooterežiim juhi sekkumisel

Püsikiirusehoidja inaktiveeritakse ja seatakse ooterežiimi, kui juhtub järgmine:
  • juht vajutab pidurit;
  • käigukang liigutatakse asendisse N;
  • siduripedaali hoitakse all kauem kui 1 minut;
  • juht kasutab salvestatud kiirusest suuremat kiirust rohkem kui 1 minuti vältel;

Juht peab siis ise kiirust reguleerima.

Sõidukiiruse ajutine suurendamine näiteks möödasõiduks ei mõjuta püsikiirushoidiku seadeid – viimati salvestatud sõidukiirus taastub, kui gaasipedaal vabastatakse.

Automaatne ooterežiim

Automaatse ooterežiimi aktiveerimine võib tuleneda ühest alltoodud põhjustest:
  • Rattad kaotavad veojõu.
  • Mootori pöörete arv on liiga madal/kõrge.
  • Pidurite temperatuur on liiga kõrge.
  • Kiirus langeb alla 30 km/h (20 mph).

Juht peab siis ise kiirust reguleerima.

  1. 1 Cruise Control