City Safety juhtimisabi piirangud kokkupõrke vältimisel

City Safety võib teatud tingimustes toimida piiratult ja võib juhtuda, et see ei sekku, nt:
  • väljaspool kiirusvahemikku 50-100 km/h (30-62 mph);
  • kui juht alustab vältimismanöövrit.
  • kiirustundliku roolimistakistuse servomootor töötab vähendatud võimsusega, nt jahutamine ülekuumenemise korral.

 Märkus

See funktsioon kasutab auto kaamera- ja radariüksust, millel on teatud üldpiirangud.