Rooli soojenduse aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Rooli saab soojendada, et juhil oleks külma ilma puhul mugavam sõita.
P5/P6-1846–Climate–Button seat and steering wheel regulation

Vajutage keskekraani kliimareal juhipoolset rooli- ja istmenuppu, et avada istme ja rooli juhtnupud.

Kui autol ei ole soojenduse või ventilatsiooniga istmeid, on soojendusega rooli nupp saadaval otse kliimareal.

P5/P6-1846–Climate–Button steering wheel heat
Vajutage korduvalt roolisoojenduse nuppu, et vahetada nelja taseme vahel: Väljas, Kõrge, Keskmine ja Madal.
Tase muutub ja nupp näitab määratud taset.
  1. * Lisavarustus/tarvik.