Alarm*

Alarm edastab helisignaali ja visuaalse hoiatuse, kui keegi siseneb autosse ilma õige kaugjuhtimispuldita või manipuleerib starteri aku või alarmi signaaliga.
Aktiveeritud alarm käivitub, kui:
 • uks, kapott või tagaluuk avatakse1
 • salongis tuvastatakse liikumine (liikumissensori olemasolul*)
 • autot tõstetakse või seda pukseeritakse (kaldesensori olemasolul*)
 • aku kaabel on lahti võetud
 • sireeni ja auto vaheline ühendus katkestatakse.

Alarmisignaalid

Kui alarm hakkab tööle, teeb süsteem järgmist.
 • Sireen töötab 30 sekundit või kuni alarm välja lülitatakse.
 • Ohutuled vilguvad 5 minutit või kuni alarm välja lülitatakse.

Kui häire aktiveerimispõhjust ei lahendata, korratakse häiretsüklit kuni 10 korda1.

Alarmituli

16w17- V90/S90-SPA - Larm indicator on the instument panel

Armatuurlaual olev punane tuli näitab, millises olekus on alarmsüsteem:

 • LED ei põle – signalisatsioon on välja lülitatud.
 • LED vilgub iga kahe sekundi järel – signalisatsioon on sisse lülitatud
 • Kui alarm on välja lülitatud, vilgub LED kiiresti maksimaalselt 30 sekundit või kuni süüteasend I on aktiveeritud – alarm on käivitatud.

Liikumis- ja kallutusandurid*

Liikumis- ja kallutusandurid reageerivad autosisesele liikumisele, kui aken on purunenud või kui keegi püüab rehve varastada või autot minema vedada.

Liikumisandur aktiveerivad signalisatsiooni, kui salongis tuvastatakse liikumine – andurid reageerivad ka õhu liikumisele. Seega võib häiresignaal sisse lülituda, kui autoaknad või panoraamkatus* on avatud või kasutatakse salongi kütteseadet.

Selle vältimiseks:
 • Sulgege aken ja panoraamkatus, kui autost lahkute.
 • Kui soovite kasutada salongi või seisukütteseadet, suunake õhuvoog õhuavadest nii, et need ei ole salongis üles suunatud.

Võite ka kasutada madalamat alarmitaset liikumis- ja kallutusandurite ajutiseks deaktiveerimiseks.

Lülitage liikumis- ja kallutusandurid välja ka siis, kui autot transporditakse laeva või rongiga, sest selline liikumine võib autot mõjutada ja alarmi aktiveerida.

Alarmsüsteemi viga

P5-15w19-XC90H-Symbol-AntiTheft

Kui alarmsüsteemis on rike, ilmub juhiekraanile sümbol ja teade Alarmsüsteemi rike Vajab hooldust. Sel juhul pöördu teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust.

 Märkus

Ärge püüdke alarmsüsteemi komponente ise remontida ega muuta. Sellised katsed võivad mõjutada kindlustustingimusi.
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Kehtib teatud mudelitel.