Maksimaalse võimsusega sulatuse aktiveerimine ja deaktiveerimine

Tuuleklaasi maksimaalse võimsusega sulatuse abil saab kiiresti tuuleklaasilt ning külgakendelt udu ja jäidet eemaldada.

Maksimaalse sulatusega deaktiveeritakse kliimasüsteemi ja õhuringluse automaatreguleerimine, lülitatakse sisse õhukonditsioneer ning määratakse ventilaatori kiiruseks 5 ja temperatuuriks HI.

 Märkus

Kui vahetate ventilaatoritaseme tasemele 5, müratase suureneb.

Kui maksimaalse võimsusega sulatuspuhur välja lülitatakse, taastab kliimajuhtimissüsteem eelmised sätted.

Maksimaalse võimsusega sulatuse aktiveerimine ja inaktiveerimine keskkonsoolil

Maksimaalse võimsusega sulatusele kiire juurdepääsu saamiseks on keskkonsoolil füüsiline nupp.

Tuuleklaasisoojenduse* puhul saab maksimaalse sulatuse käivitada ainult keskekraani kliimavaate kaudu.

P5/P6-1746–Climate–Physical button windscreen
Nupp keskkonsoolil.
Ilma elektrisoojenduseta tuuleklaasiga autode puhul:
Vajutage nuppu.
Maksimaalse võimsusega sulatuspuhur lülitatakse sisse/lülitatakse välja ning nupp süttib/kustub.
Elektrisoojendusega tuuleklaasiga autode puhul:
Vajutage korduvalt nuppu, et lülituda kolme järgmise taseme vahel.
  • Tuuleklaasi soojendus on sisse lülitatud.
  • Tuuleklaasi soojendus ja maksimaalne sulatus on sisse lülitatud.
  • Väljalülitatud.
Soojendusega tuuleklaas ja maksimaalne sulatus on sisse-/väljalülitatud ning nupu märgutuli põleb/ei põle.

 Märkus

Maksimaalse võimsusega defroster käivitub teatud viivitusega, et vältida ventilaatoritasemes väikest tõusu, kui soojendusega tuuleklaas nupu kahe kiire vajutusega käivitatakse.

Maksimaalse võimsusega sulatuse aktiveerimine ja inaktiveerimine keskekraanil

P5-1507-Icon-settings-climate

Avage keskekraanilt kliimavaade, vajutades sümbolit kliimarea keskel.

P5/P6-1846–Climate–Button max defroster
Vajutage Max.
Maksimaalse võimsusega sulatuspuhur lülitatakse sisse/lülitatakse välja ning nupp süttib/kustub.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Seotud dokumendid