Turvavööde kinnitamine ja vabastamine

Enne sõitmaasumist veenduge, et kõikidel reisijatel on turvavöö kinnitatud.

Turvavööde kinnitamine

Tõmmake turvavöö aeglaselt välja ning veenduge, et see ei ole keerdus ega kahjustatud.

 Märkus

Turvavöö on varustatud intertslukustiga, mis aktiveerub järgmistes olukordades.
  • Tõmbate turvavööd liiga kiiresti.
  • pidurdamisel ja kiirendamisel.
  • kui auto on tugevasti kaldu.
  • Kurvide läbimine.
Asetage turvavöö kinnitusklamber ettenähtud pesasse.
Vali klõpsatus annab teada, et turvavöö on lukustunud.

 Hoiatus

Pange turvavöö keel alati õige poole pandlasse. Vastasel korral ei tarvitse turvavööd ja pandlad kokkupõrke korral ettenähtud viisil toimida. Tekib tõsise vigastuse oht.

Esiistmete turvavööde kõrgust saab reguleerida.

P5-1507–Safety–Seat belt height adjuster

Vajutage istmekinnitust ja liigutage turvavööd üles- või allapoole.

Seadke turvavöö võimalikult kõrgele, jälgides samas, et see ei ulatuks vastu teie kõri.

P5-1507–Safety–Seat belt over shoulder
Turvavöö peab jooksma üle õla (mitte üle käe alla).

Tõmmake vöörihm üle süle, tõmmates diagonaalset õlarihma üle õla välja.

P5-1507–Safety–Seat belt over hips
Vöörihm peab paiknema võimalikult all (mitte üle kõhu).

 Hoiatus

Iga turvavöö on ette nähtud ainult ühele inimesele.

 Hoiatus

Ärge haakige turvavööd nagide või muude elementide külge, sest see takistab turvavöö korralikku pingutamist.

 Hoiatus

Vältige turvavööde kahjustamist ja võõrkehade sattumist turvavöö pandlasse. Vastasel korral ei tarvitse turvavööd ja pandlad kokkupõrke korral ettenähtud viisil toimida. Tekib tõsise vigastuse oht.

Turvavööde vabastamine

Vajutage turvavöö lukul olevale punasele nupule ja laske rullil turvavöö sisse tõmmata.

Kui rull ei tõmba tervet turvavööd sisse, aita käega kaasa, et turvavöö ei jääks rippuma.