Eelsoojenduse ajasäte

Taimeri saab seada nii, et eelsoojendus lõpetatakse eelmääratud ajal.
Taimeril võib olla kuni 8 eri seadistust valikutele:
  • kellaaeg konkreetsel kuupäeval;
  • kellaaeg ühel või mitmel nädalapäeval (koos kordustega või ilma).

 Märkus

Eelsoojendust saab kasutada ainult siis, kui auto on ühendatud pistikupesaga1. Laadimisjaam, mis ei ole kogu aeg aktiivne (nt taimeri kasutamisel), võib põhjustada eelsoojenduse tõrkeid.

Kui auto ei ole pistikupesaga ühendatud, saab siiski sooja ilma puhul lühikest aega salongi jahutada, kui lülitada eelkonditsioneerimine otse sisse.

  1. 1 Kehtib elektrikütteseadme korral.