Funktsiooni Pilot Assist*1 inaktiveerimine

Funktsiooni Pilot Assist saab inaktiveerida ja välja lülitada.
P5-1917-Pilot Assist deactivation
Vajutage roolil nuppu P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5 (2).
Sümbol ja näidikud muutuvad halliks – Pilot Assist on ooterežiimis. Ajaintervalli näidik ja sihtmärgi sümbol (kui on aktiveeritud) lülitatakse samuti välja.
Muule funktsioonile lülitumiseks vajutage roolil nuppu ◀ (1) või ▶ (3).
Juhiekraani sümbol ja funktsiooni Pilot Assist märgutuli (4) lülitatakse välja – see kustutab salvestatud maksimaalse kiiruse.

 Hoiatus

  • Kui Pilot Assist on ooterežiimis, peab juht sekkuma ja rooli keerama ning valima ise nii sobiva kiiruse kui ka kauguse eesolevast sõidukist.
  • Kui Pilot Assist on ooterežiimis ja auto jõuab eesolevale sõidukile liiga lähedale, hoiatab juhti lühikesest vahemaast pikivahe hoiatuse* funktsioon.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.