Muud sätted keskekraani ülavaatel

Saate muuta sätteid ja auto mitme funktsiooni teavet keskekraani abil.
Ülakuva avamiseks vajutage üleval vahekaarti või lohistage/nipsake ekraanil ülevalt alla.

Sätete menüü avamiseks vajutage nuppu Seaded.

P6-17w46-Settings menu highlighted in top view
Ülavaade valiku Seaded nupuga.
Vajalikule sättele liikumiseks vajutage vastavat kategooriat ja alamkategooriat.
Muutke vähemalt ühte sätet. Eri tüüpi sätteid saab muuta erinevalt.
Muudatused salvestatakse viivitamatult.
P5-1717-Change settings
Sätete menüü alamkategooria erinevate sätetega (siin on näidatud multifunktsionaalne nupp ja valikunupud).