Volvo On Calli* klienditeeninduse ja hädaabikeskuse tähtsuse järjekorda seadmine1

Valige, kas hädaolukorras peaks auto helistama Volvo On Call klienditeenindusse või hädaabikeskusesse2.

Volvo On Call iga autodes on võimalik määrata, kas automaatse kokkupõrkealarmi käivitumisel või nupu SOS vajutamisel peaks auto võtma ühendust Volvo On Calli klienditeeninduse või avaliku hädaabinumbriga.

Tehases määratud säte on esmalt võtta ühendust Volvo On Calli klienditeenindusega.

Selle muutmiseks tehke järgmist.
Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage SideVolvo On Call.
Valige Eelista avalikku kõnekeskust Volvo kõnekeskusele, kui soovite võtta ühendust otse avaliku hädaabikeskusega.

 Märkus

Kui Volvo On Call klienditeenindusega kontakteerumisel on prioriteet, siis saab tavalise päästeteenistusega võrreldes autost edastada rohkem teavet ja pakkuda põhjalikumat abi. Kui klienditeenindusega ei saa ühendust, siis kontakteerub auto päästeteenistusega.

Kui päästeteenistusel on prioriteet ja kontakteerumine pole võimalik, siis selle asemel ei üritata ühendust võtta Volvo On Call klienditeenindusega.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Saada olevad teenused varieeruvad olenevalt riigist.
  3. 2 Kehtib vaid mudelitel S60, S60 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine ja V60 Cross Country.