Ohutus

Sõiduk on varustatud erinevate ohutussüsteemidega, mis avarii korral juhti ning sõitjaid üheskoos kaitsevad.

Autol on mitu andurit, mis reageerivad õnnetuse korral ja aktiveerivad eri ohutussüsteeme, nt eri turvapatju ja turvavöö eelpinguteid. Süsteemid reageerivad hea kaitse tagamiseks erinevalt olenevalt sellest, millise õnnetusega on tegu, nt millise nurga all kokkupõrge toimus, kas tegemist oli üle katuse rullumisega või teelt väljasõiduga.

Osad süsteemid, nagu näiteks Whiplash Protection System on täielikult mehhaanilised. Auto ehitamisel on arvestatud ka sellega, et kokkupõrke korral jaotub löögijõud talade, uksepostide, põranda, katuse ja muude kere osade vahel.

Kui auto oluline funktsioon sai avarii käigus kahjustada, võidakse aktiveerida auto ohutusrežiim.

Juhi ekraanil olev ohusümbol

P5-1507 Symbol SRS indicator

Juhiekraanil süttib ohusümbol, kui auto elektrisüsteem on seatud süüteasendisse II. Sümbol kustub umbes kuue sekundi pärast, kui ohutussüsteem on korras.

 Hoiatus

Kui hoiatussümbol jääb põlema või süttib sõidu ajal ja juhiekraanil kuvatakse teade SRS õhkpadi Vajab kohe kooldust, Sõitke töökotta, siis ühe ohutussüsteemi teatud osa ei toimi korralikult. Volvo soovitab ühendust võtta volitatud Volvo teenindusega nii pea kui võimalik.

 Hoiatus

Ärge mitte kunagi muutke ega parandage auto ohutussüsteeme ise. Süsteemi asjatundmatu remontimine võib põhjustada talitlushäireid ja tõsiseid tervisekahjustusi. Volvo soovitab ühendust võtta volitatud Volvo teenindusega.
P5-1507 Symbol General red

Kui konkreetne hoiatussümbol ei toimi, siis põleb selle asemel üldine hoiatussümbol ja juhiekraanil kuvatakse teade.