Sõiduraja hoidmise abifunktsiooni aktiveerimine või inaktiveerimine

Sõiduraja hoidmise abifunktsioon (LKA) (LKA1) on valikuline – juht võib selle funktsiooni sisse või välja lülitada.
P5-1507-Lane Keeping Aid symbol

Sisse- või väljalülitamiseks kasutage keskekraani ülavaates olevat seda nuppu.

  • Nupu ROHELINE märgutuli – funktsioon on sisse lülitatud.
  • Nupu HALL märgutuli – funktsioon on välja lülitatud.
  1. 1 Lane Keeping Aid