Panoraamkatuseluuk*

Panoraamkatus on jaotatud kaheks klaassektsiooniks. Eesmise sektsiooni saab avada tagumisest servast vertikaalselt (õhutusasend) või horisontaalselt (avatud asend). Tagumine sektsioon on fikseeritud katuseklaas.

Katuseluugil on deflektor ja perforeeritud kangast kardin, mis asub klaasluugi all ja kaitseb täiendavalt selliste faktorite eest nagu tugev päikesevalgus.

P5-1507-Panorama roof

Panoraamkatust ja päiksesirmi juhitakse katusel asuva juhtnupu abil.

Katuseluugi ja päikesesirmi kasutamiseks peab auto elektrisüsteem olema süüteasendis I või II.

 Hoiatus

Lapsed, muud autos viibijad ja esemed võivad liikuvate osade vahele kinni jääda.

  • Akende liikumist tuleb kogu aeg jälgida.
  • Ärge lubage lastel nuppudega mängida.
  • Ärge kunagi jätke lapsi üksi autosse.
  • Lülitage elektriakende vool alati välja: seadke auto elektrisüsteem süüteasendisse 0 ja võtke võti kaasa, kui autost lahkute.
  • Ärge kunagi pange läbi akende objekte ega kehaosi, isegi siis, kui auto elektrisüsteem on täielikult lahti ühendatud.

 Oluline

  • Paigaldatud pakiraami korral ärge panoraamkatuseluuki avage.
  • Ärge asetage panoraamkatusele raskeid esemeid.

 Oluline

  • Enne panoraamkatuse avamist eemaldage jää ja lumi. Kange hoolt selle eest, et te ei kriimustaks pindu ega kahjustaks ribasid.
  • Ärge kasutage panoraamkatust, kui see on kinni jäätunud.

Deflektor

P5-1507 Panoramic roof wind deflector

Panoraamkatus on varustatud deflektoriga, mis pöördub ülespoole, kui panoraamkatus avatakse.

  1. * Lisavarustus/tarvik.