Teekonna statistika kuvamine keskekraanil

Pardaarvuti teekonna statistika kuvatakse keskekraanil ning selle ülevaade aitab säästlikumalt sõita.
P5-1507-icon app screen driver performance

Teekonna statistika kuvamiseks avage rakenduste kuval rakendus Juhi jõudlus.

Iga diagrammi post tähistab 1, 10 või 100 km (või miilist) läbisõitu. Postid hakkavad sõidu ajal alates paremalt poolt täituma. Kõige parempoolsem post näitab senini läbitud distantsi pikkust.

Keskmine kütusekulu ja kogu sõiduaeg arvutatakse ajast, mil teekonna statistika viimati nulliti.

Kütusekulu ja elektritarbimist näidatakse eraldi graafikutel. Elektritarbimine on puhastarbimine, s.t tarbitud energia miinus pidurdamisel genereeritud energia.

P5-1519-XC90 Hybrid trip statistics
Teekonna statistika pardaarvutist1.

 Märkus

Kui auto sõidab elektritoitel ja lisakütteseade2 töötab, saab kütuse tarbimise teabe kuvada teekonna statistilistes andmetes.
  1. 1 Joonis on illustreeriv, osad võivad olenevalt auto mudelist erineda.
  2. 2 Kehtib kütusel töötava soojendi korral.