Üldinfo Twin Engine kohta

Twin Engine süsteemiga auto sõidab nagu tavaline auto, kuid teatud funktsioonid on tavalise, ainult bensiini või diisliga töötava autoga võrreldes erinevad. Elektrimootor veab autot põhiliselt väikestel kiirustel, bensiinimootor suurtel kiirustel ja aktiivsema sõidustiili korral.

Juhiekraanil näidatav teatud teave puudutab üksnes mudelit Twin Engine – laadimisandmed, valitud sõidurežiim, akuga läbitav vahemaa ning aku laetustase.

Autot on sõitmise ajal võimalik lülitada eri sõidurežiimidesse, nt ainult elektriga sõitmine, või juhul kui on vajalik suurem võimsus, siis elektri- ja bensiinimootori vedu korraga. Auto arvutab juhitavuse, sõidukogemuse, keskkonnamõju ja kütuse kokkuhoiu kombinatsiooni vastavalt valitud sõidurežiimile.

Auto optimaalseks tööks on tähtis, et hübriidaku koos selle elektriliste ajamisüsteemidega ja bensiinimootor koos vastavate ajamisüsteemidega oleksid õigel töötemperatuuril. Kui aku on liiga külm või kuum, siis võib selle mahutavus märkimisväärselt väheneda. Auto eelsoojendus loob enne väljasõitu ajamisüsteemidele ja salongis sellised tingimused, mis vähendavad sõidu ajal süsteemide kulumist ja energiavajadust. Hübriidaku sõiduulatus kasvab.

Elektrimootorit energiaga varustavat hübriidakut laetakse laadimiskaabi abil kuid seda võib laadida ka ettevaatliku pidurdamise ja mootorpidurdamisega kui käigukang on asendis B. Hübriidakut võib laadida ka auto mootori abil.

Tähtis teave

 Hoiatus

Auto laadimine võib mõjutada siirdatud südamerütmuri või teiste meditsiiniseadmete tööd. Isikutel, kellel on siirdatud südamerütmur, on soovitatav enne laadimise alustamist konsulteerida arstiga.

Ilma toiteta auto

Pidage meeles, et selliseid olulisi funktsioone nagu pidurdamist ja roolivõimendust ei saa kasutada, kui auto on ilma toiteta.

 Hoiatus

Kui elektri- ja sisepõlemismootor on välja lülitatud, pole auto pidurdamine võimalik.

Pukseerimine ei ole lubatud

Mudelit Twin Engine ei tohi elektrimootori kahjustamise vältimiseks pukseerida.

Väline mootorimüra

 Hoiatus

Pidage meeles, et auto ei tekita elektrimootori kasutamise ajal mootorimüra ja võib olla seetõttu laste, jalakäijate, jalgratturite ja loomade jaoks raskesti märgatav. See kehtib eriti madalal kiirusel sõites, näiteks parklas.

Kõrgepingevool

P5-1507-Symbol Elecric warning

 Hoiatus

Paljud auto komponendid kasutavad kõrgepingevoolu, mis võib oskamatul kasutamisel ohtlik olla. Neid komponente ja üleni oranže kaableid võib käsitleda ainult kvalifitseeritud personal.

Ärge puutuge ega tehke midagi, mida pole selgelt kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis.