Ohukolmnurk

Kui auto liiklusvoos seisab, kasutage teiste liiklejate hoiatamiseks ohukolmnurka.

Lülitage samuti sisse auto ohutuled.

Panipaigad

Ohukolmnurk asub tagaluugi siseküljel olevas panipaigas.

Ohukolmnurga ülespanek

P5-1817-V60-Warning triangel lid in tailgate
P5-1507-Warningtriangel step 2
P5-1507-warningtriangel step 3
P5-Icon gray box 1

Ohukolmnurga luugi avamiseks haarake tagaluugi paneeli käepidemest.

P5-Icon gray box 2

Võtke ohukolmnurk selle ümbrisest välja, voltige lahti ja ühendage selle otsad.

P5-Icon gray box 3

Klappige lahti ohukolmnurga tugijalad.

Järgige ohukolmnurga kasutamise eeskirju. Paiguta ohukolmnurk sobivasse kohta, arvestades liiklusolukorda.

Veenduge, et ohukolmnurk ja selle ümbris on kindlalt oma kohal ja kinnitus on täielikult suletud.

Seotud dokumendid