Kaugtule kasutamine

Kaugtuld juhitakse vasakpoolse roolikangiga. Kaugtuli on auto tugevaim tuli ja seda tuleb kasutada pimedas parema nähtavuse tagamiseks, kui see ei pimesta teisi liiklejaid.
All-19w17 Stalk with turning ring, high beam toggling
Pööratava rõngaga roolikang.

Kaugtulede vilgutamine

P5-Icon red arrow 1Tõmmake roolikangi õrnalt tagasi kaugtulede vilgutamisasendisse. Kaugtuled süttivad niikauaks, kuni roolikang lastakse lahti.

Kaugtuled

P5-Icon red arrow 2Kaugtulesid on võimalik sisse lülitada, roolikangi pöördnupp on asendis P5-1707 Symbol AUTO1 või P5-1507 Symbol low beam. Kaugtulede sisselülitamiseks lükake roolikangi armatuurlaua suunas.
P5-Icon red arrow 3Välja lülitamiseks tõmmake roolikangi tagasi.

Kui kaugtuled on aktiveeritud, süttib juhi ekraanil sümbol P5-1507 Symbol high beam.

  1. 1 Sisselülitatud lähitulede korral.