Funktsiooni City Safety piirangud ristuva liikluse korral

Teatud juhtudel tekib funktsioonil City Safety probleeme juhi abistamisel kokkupõrgete vältimiseks.
P5-1507-City Safety in cross traffic
Sellised näited on järgmised.
  • Stabiilsuskontroll ESC sekkub libeduse korral.
  • Vastutulev sõiduk tuvastatakse liiga hilja.
  • Vastutulev sõiduk on millegagi varjatud.
  • Vastutuleva sõiduki esituled ei põle.
  • Vastutulev sõiduk liigub ettearvamatul moel, st vahetab järsku ja hilja sõidurida.

 Märkus

See funktsioon kasutab auto kaamera- ja radariüksust, millel on teatud üldpiirangud.