Esiistme istmepadja pikkuse reguleerimine*

Valitud varustuse tasemest olenevalt reguleeritakse istmepadja pikkust multifunktsionaalse nupuga* istmepadja küljel või käsitsi juhtelemendiga istmepadja esiküljel.

Istmepadja pikkuse reguleerimine multifunktsionaalse nupuga

P5-1817-Multifunction fron seat - sidebolster
Multifunktsionaalne nupp istmepadja küljel.
Multifunktsionaalset nuppu saab aktiveerida nuppu P5-Icon red circle 1 üles/alla keerates. Istme seadistus kuvatakse keskekraanil.

Valige istmesätete menüüs Istmepad. laiend.

  • Istmepadja pikendamiseks vajutage neljasuunalise nupu P5-Icon red circle 2 esiosa.
  • Istmepadja tagasitõmbamiseks vajutage neljasuunalise nupu P5-Icon red circle 3 tagaosa.

Istmepadja pikkuse reguleerimine käsitsi

P5-1817-SPA-handle for adjusting thigh support
Istmepadja reguleerimise juhtnupp.
Võtke kinni käepidemest P5-Icon red circle 1 istme ees ja tõmmake üles.
Reguleerige istmepadja pikkust.
Laske käepidemest lahti ja veenduge, et istmepadi oleks õiges asendis.
  1. * Lisavarustus/tarvik.