Käiguvahetamine roolilabadega*

Roolilabad on käigukangi täiendus ning võimaldavad käike käsitsi vahetada käsi roolilt tõstmata.

See funktsioon on saadaval asendis D või B.

P5-1507-gear shift paddels
  1. P5-Icon red circle 1"-": valib järgmise madalama käigu.
  2. P5-Icon red circle 2"+": valib järgmise kõrgema käigu.

Lülita

Käigu vahetamiseks:

Tõmmake üht laba tahapoole - rooli suunas - ja vabastage.

Käiguvahetus toimub iga labatõmbega, kui mootori kiirus ei välju lubatud vahemikust. Juhiekraanil näidatakse hetkel valitud käiku.

Asendis B aktiveeritakse roolilabad automaatselt.

P5P6-1917-Hybrids-Manual gear in driver display
Juhiekraan käikude vahetamisel roolilabadega (manuaalse käiguvahetuse režiim).

Roolilabade aktiveerimine asendis D

Käikude vahetamiseks roolil asuvate labadega tuleb need aktiveerida:

Tõmmake üht labadest enda poole.
Juhiekraanil näidatakse hetkel valitud käiku.
P5P6-1917-Hybrids-Gear shift paddles, information in driver display
Juhiekraan käikude vahetamisel roolilabadega.

Roolilabade desaktiveerimine asendis D

Käsitsi desaktiveerimine

Tõmmake parempoolset laba (+) rooli poole ja hoidke seda paigal, kuni juhiekraanil number kustub.
Käigukast läheb tagasi asendisse D.

Automaatne inaktiveerimine

Roolilabad lülitatakse välja, kui neid pole mõnda aega kasutatud. Seda tähistab hetkel valitud käigu numbri kustumine. Mootoriga pidurdamisel kehtib erand – siis aktiveeritakse labad kogu mootoriga pidurdamise ajaks.

  1. * Lisavarustus/tarvik.